წესები & პირობები

Foot.ge გახლავთ ერთ-ერთი პირველი ფეხსაცმლის ინტერნეტ მაღაზია ქართულ ვებ-სივრცეში. ჩვენ გთავაზონთ სწრაფ, უსაფრთხო და ხარიასხიან მომსახურებას!


განმარტება

შპს ანალოგი , შემდგომში გამოიყენება როგორც "Foot.ge"

Foot.ge -ზე რეგისტრირებული პირი, ან განვადებით პროდუქციის შემძენი პირი, შემდეგში გამოიყენება როგორც "მომხმარებელი"

 

კანონმდებლობა 

Foot.ge-ის მომხმარებელი საიტზე რეგისტრაციისას ავტომატურად მოექცევა საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ნორმებისა და რეგულაციების ქვეშ. 


საიტზე რეგისტრაცია, თქვენი პროფილი, ინფორმაციის კონფიდენციალურობა

თუ გსურთ მიიღოთ ჩვენი მომსახურება და ამავდროულად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს თქვენ უკვე გაქვთ შესაძლებლობა, რომ დარეგისტრირდეთ ჩვენს საიტზე. 


საიტზე რეგისტრაციის, ასევე შეკვეთის გაკეთების დროს, თუ მონიშნავთ "წავიკითხე წესები & პირობები, ვეთანხმები და მისაღებია ჩემთვის" თქვენ ავტომატურად აცხადებთ თანხმობას რომ შემდგომში Foot.ge და მომხმარებელი, იმოქმედებთ საიტზე მოყვანილი წესების მიხედვით.


საკუთარ პროფილს შექმნის (რეგისტრაციის) პროცესში მითითებული ინფორმაციის, სიზუსტეზე პასუხსმგებელია მომხმარებელი და კონიფიდენციალურობა მაქსიმალურად დაცულიაFoot.ge -ის მიერ. 


საიტზე რეგისტრაციით  მომხმარებელი აცხადებს თანხმობას მის მიერ რეგისტრაციისას მითითებული ინფორმაცია, Foot.ge -ის მიერ გამოყენებული იყოს სტატისტიკური და ანალიტიკური მიზნით.


პროდუქციის აღწერილობა 

Foot.ge მაქსიმალურად ცდილობს სწორი მონაცემები მოგაწოდოთ პროდუქციის შესახებ. ჩვენთან განთავსებული ფეხსაცმელი არის მხოლოდ ორიგინალი, ოფიციალური მწარმოებლების მიერ დამზადებული და ჩამოდის შეკვეთიდან 7-10 დღეში. პროდუქციის შეძენამდე გთხოვთ გადახედოთ პროდუქტის შესახებ ყველა ინფორმაციას

 

ფასები

საიტზე ნაჩვენებია პროდუქტის მთლიანი ფასი/ღირებულება საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში (ლარში), დღგ-ს ჩათვლით. საიტზე მითითებული ფასები მოიცავს ტრანსპორტირების ღირებულებას. 

 

მიწოდება

Foot.ge უზრუნველყობს თქვენი პროდუქციის ჩამოტანას 7-10 სამუშაო დღის განმავლობაში და შემდეგ უფასო მიწოდებას საქართველოს ნებისმიერ წერტილში (გარდა ოკუპირებული ტერიტორიებისა)


მიწოდების ვადები: ჩამოტანიდან 1-2 სამუშაო დღე

იმისთვის რომ მოხდეს ადგილზე მიტანა, მოხმარებელს სრულად უნდა ქონდეს დაფარული ფეხსაცმლის საფასური. წინააღმდეგ შემთხვევაში ფეხსაცმელი შეინახება Foot.ge -ს ოფისში/მაღაზიაში


Foot.ge -ს ოფისიდან/მაღაზიიდან პროდუქციის გატანის შემთხვევაში, გთხოვთ წარმოადგინოთ თქვენი პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტი. იმ შემთხვევაში თუ თქვენს ნაცვლად პროდუქციას გაიტანს სხვა პიროვნება, თან უნდა იქონიოს თქვენი პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტი


პროდუქტის/თანხის  დაბრუნება ან განვადების გაუქმება

Foot.ge ვალდებულია მომხმარებლის მიერ წინასწარ გადახდილი თანხა დააბრუნოს, გამოცვალოს პროდუქცია ან გააუქმოს განვადება იმ შემთხვევაში, თუ:

1. თუ მომხმარებელს პროდუქტი არ მიუვიდა გამოწერიდან 30 სამუშაო დღის განმავლობაში

2. ჩამოსული პროდუქტი ვიზუალურად არ ემთხვევა გამოწერილს

3. გამოწერის დროს დაფიქსირებული ზომები არ ემთხვევა ჩამოსული პროდუქციის ზომებს (ზომების შედარება მოხდება ეტიკეტზე დაფიქსირებული ზომის მიხედვით)

4. პროდუქტი დაზიანებულია

 

* პროდუქციის გადაცვლა ან პრეტენზიის გამოთქმა ხდება, ჩაბარების დღიდან არაუგვიანეს 2 კალენდარული დღისა!


Foot.ge ადმინისტრაცია


საიტზე განთავსებული ინფორმაცია შეიძლება შეიცვალოს ან მოიხსნას Foot.ge -ს ადმინისტრაციის მიერ წინასწარი შეტყობინების გარეშე (გარდა წინამდებარე წესებით განსაზღვრული შემთხვევებისა).